Monday, October 13, 2008

สมชาย เตรียมเข้าเฝ้าฯ ในหลวง รายงานสถานการณ์ทั่วไป


วันนี้ (13 ต.ค.) นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในเวลา 17.00 น. วันนี้ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเดินทางไปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรายงานสถานการณ์ทั่วไปประจำเดือน

อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งวันนี้นายกฯ ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆ ต่อสื่อมวลชน

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

No comments: