Monday, October 13, 2008

ประกาศเตือนประชาชนห้ามเข้าใกล้ชายแดน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชายแดนอุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ภายหลังจากที่ประเทศกัมพูชา ออกประกาศส่งกำลังติดอาวุธเดินทางขึ้นเขาเพื่อจะยึดพื้นที่บนเขาพระวิหารที่ ทับซ้อนคืน ห้ามทหารไทยลาดตระเวนบนชายแดน พื้นที่ทับซ้อน ได้มีความเคลื่อนไหวของทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนเริ่มคึกคัก เพื่อรอคำสั่ง โดยผู้ใหญ่บ้านตามแนวชายแดน ได้ออกเครื่องกระจายเสียงผ่านหอกระจายข่าว ห้ามชาวบ้านเดินทางขึ้นไปใกล้พื้นที่บนเขาพระวิหาร จากที่เคยเลี้ยงวัว ไปทำไร่ทุกวัน แต่วันนี้ได้ประกาศสั่งให้ทำบุญอยู่แต่ที่วัด หรือที่บ้าน เพื่อความปลอดภัยหากมีการเปิดฉากสู้รบกัน

นายกอง พงษ์อ่อน อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37/1 บ้านซำเม็ง ม.3 ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตื่นขึ้นมาตอนเช้า ได้ยินเสียงประกาศเสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านจากนายพล วงษา ผญ.ม.3 บ้านซำเม็ง ว่า เนื่องจากสถานการณ์ตรึงเครียด ทหารกัมพูชา ประกาศที่จะนำกองกำลังขึ้นมายึดเขาพระวิหาร บนพื้นที่ทับซ้อน ขอให้ชาวบ้านที่เคยเดินทางขึ้นไปใกล้ชายแดน เพื่อทำไร่ ขุดมันฯ หาของป่า เลี้ยงวัวติดกับชายแดน ตรงภูมะเขือที่อยู่ใกล้หมู่บ้านซำเม็งที่สุด ห้ามชาวบ้านเดินทางขึ้นไปเช่นทุกวัน ขอให้ทุกคนทำบุญอยู่วัดในหมู่บ้าน หรืออยู่ที่บ้านของตนเอง และให้เตรียมพร้อมในการอพยพ หรือเคลื่อนที่ออกจากหมู่บ้าน หากมีการสู้รบของทหาร

ทั้งยังขอให้ไปตรวจหลุมหลบภัยของตนเอง ครอบครัวตนเองไว้ หากจำเป็นที่จะต้องใช้ รวมทั้งชาวบ้านที่เคยปล่อยวัวขึ้นไปเลี้ยง ขอให้ส่งข่าวกันให้นำวัวกลับลงมาเพื่อความปลอดภัย ซึ่งตนเองได้พุดคุยกับเพื่อนบ้าน ว่า หากเกิดสงครามพวกตนก็พร้อมที่จะสู้รบกับทหาร เหมือนที่เคยสู่รบกับคอมมิวนิสต์เมื่อปี 2519-20 มาแล้ว ในส่านของผู้หญิง เด็ก ก็ได้ซ้อมหลบตามหลุมหลบภัยไว้แล้วด้วยเช่นกัน วันนี้คนไทยพร้อมแล้วที่สร้างความสงบสุขตามแนวชายแดน

ส่วนที่ฐานปืนใหญ่ทหารไทย ตรงจุดน้ำตกกภูละอ อ ติดกับหมู่บ้านซำเม็ง ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ได้มีการเตรียมความพร้อมของทหารประจำปืนใหญ่ โดยจากที่เคยคลุมผ้าใบสีเขียวปืนใหญ่ไว้ วันนี้ได้มีการเปิดมาทำความสะอาด เตรียมพร้อม นำกำลัง 4 - 5 นาย ประจำกองปืนไว้พร้อมแล้ว ขณะที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้มีการจับกลุ่มพุดคุยกันว่า หากเกิดสงครามก็พร้อมที่จะสู่รบเคียงคู่กับทหารทุกนาย เพราะส่วนใหญ่เคยร่วมรบมาแล้วสมัยปี 2520 กับคอมมิวนิสต์ ในบริเวณแถบนี้ ขณะที่ชาวบ้านก่อนหน้านี้ได้มีการเตรียมอพยบไว้แล้วทั้งหญิง เด็ก และคนชรา

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ภาคเอกชนต่างเร่งให้เปิดผามออีแดงใกล้บริเวณปราสาทเขาพระวิหาร ต้องขอชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาทำการ เจรจากัน โดยมีคณะกรรมการร่วมตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่งต้องรอฟังผลการประชุมของคณะกรรมการ ที่มีกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ หลังจากนั้นเมื่อมีมติอย่างใด ในทางปฏิบัติก็จะมอบให้ทางจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการต่อไป เข้าใจว่าการเจรจาก็จะหยิบยกประเด็นในเรื่องการเปิดเขาพระวิหารด้วยในส่วน หนึ่ง เพราะถ้าดูสถานการณ์โดยรวมในขณะนี้ก็อยู่ในภาวะที่ปกติ

แต่อย่างไรก็ตามในการเปิดต่อไปก็คงจะต้องมีขั้นตอนในการที่จะตกลง กันว่า เปิดอย่างไร เมื่อไหร่ และจะต้องจัดการปัญหาก่อน - หลัง อะไรกันบ้าง อย่างเช่นกรณีที่มีชาวกัมพูชาเข้ามาบุกรุกที่ ในบริเวณพื้นที่ที่มีการขัดแย้งกันอยู่ จะมีวิธีการที่จะต่อรองกันอย่างไร เพื่อให้ออกจากพื้นที่ที่ถือว่าเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้จะต้องเป็นผลจากการที่รัฐบาลต้องไปเจรจาก่อนทั้งสิ้น ในการปฏิบัตินั้นไม่มีปัญหาเพราะจังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัดพระวิหารเองนั้น ก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่วนการแพร่ข่าวจากทางกัมพูชาคงต้องรอดูทางทหารที่ควบคุมเหตุการณ์ว่าจริง เท็จประการใด แต่ทางทหารไทยไม่ได้เคลื่อนไหวแต่อย่างใด

นางกัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาท่องเที่ยวเขต4 เปิดเผยว่า ขณะนี้ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดผามออีแดง ที่มีบริเวณอาณาเขตติดต่อกับปราสาทเขาพระวิหาร หากปล่อยไว้นานกว่านี้หลายกิจการของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเช่นโรงแรม ร้านอาหาร จะได้รับผลกระทบมากและอาจจะต้องเดือดร้อนหาพื้นที่ใหม่ในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่มีหลายส่วน ต้องอาศัยการเปิดผามออีแดงให้นักท่องเที่ยวขึ้นชม ที่ผ่านมาเขาพระวิหารก็เปิดๆปิดๆ และแม้จะปิดเขาพระวิหารก็มีสถานที่ท่องเที่ยวบนผามออีแดงให้ได้ชม รวมทั้งสามารถมองเห็นเขาพระวิหารด้วยกล้องส่องทางไกล ไม่อยากให้ปิดนานเกินไป บริเวณนี้ก็เป็นของประเทศไทยทำไมต้องปิดตามกัมพูชาที่สั่งปิดเขาพระวิหาร อยากให้พิจารณาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและหาทางแก้ไขโดยเร็ว

นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า อยากให้รัฐบาลให้ความสนใจปัญหาเขาพระวิหารและรีบแก้ไขโดยด่วน เพราะเป็นผลกระทบโดยตรงต่อจังหวัดศรีสะเกษ ไม่อยากให้ปล่อยนานกว่านี้ ได้รับการร้องเรียนจากพ่อค้าว่าขณะนี้ที่ศรีสะเกษ ธุรกิจต่างๆซบเซามากสินค้าที่ตั้งขายในร้านขายไม่ได้ต้องเริ่มนำออกไปขายถึง พื้นที่ถึงจะพอขายได้ อยากให้รัฐบาลเจรจาหาข้อยุติเพื่อความสงบในพื้นที่ไม่ใช่มีแต่ข่าวกัมพูชาจะ ยิงทหารไทยเหมือนเช่นทุกวันนี้

No comments: