Monday, October 13, 2008

ประมวลภาพพิธีศพปู่เย็น


ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีอาบน้ำศพปู่เย็น และนำไปฝังที่สุสาน ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี-ภาพ ธวัชชัย เข็มเหนิด

เมื่อ เวลา 09.00 น.ที่มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม หรือมัสยิดกลาง หมู่ที่ 4 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานในพิธีร่วมขอพรตามหลักศาสนาอิสลามในพิธีศพ นายเย็น หรือปู่เย็น แก้วมะณี อายุ 108 ปี เฒ่าทรนงแห่งลำน้ำเพชรบุรี ที่เสียชีวิตด้วยโรคลม หรือโรคหัวใจล้มเหลว

ทั้งนี้ ได้มีพิธีอาบน้ำศพ พิธีละหมาดขอพรให้ศพ และมีพิธีฝังศพ โดยมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่น ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี มาร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยการจัดพิธีขอพรตามหลักศาสนาอิสลามในพิธีศพ "ปู่เย็น " ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินจำนวน 2แสนบาท ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี ใช้จ่ายในการจัดงานครั้งนี้

No comments: