Monday, October 13, 2008

ข่าวสด แปลบทสัมภาษณ์ของพระเทพฯ คลาดเคลื่อนหวังผลการเมือง

จากกรณีที่ หนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับวันเสาร์ที่ 11 ต.ค. 2551 และอาทิตย์ที่ 12 ต.ค. 2551 ได้เผยแพร่บทพระราชทานสัมภาษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีซึ่งก่อให้สังคมเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

วันนี้ (13 ต.ค.) ได้มีแฟกซ์เป็นความเห็นของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย จั่วหัวว่า “ใต้ร่มพระบารมี” มาถึงกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ กล่าวถึงกรณีหนังสือพิมพ์บางฉบับนำบทพระราชทานสัมภาษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ กับสื่อมวลชนต่างประเทศ ฉบับเมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการแปลเป็นภาษาไทยนั้น มีข้อความบางตอนปรากฏความคลาดเคลื่อนอย่างมากและโยงไปสู่สถานการณ์ทางการ เมืองของไทยระบุว่า

“เมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้ว พระองค์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการตอบคำถามอย่างชาญฉลาด กล่าวคือ ทรงเป็นเจ้านายผู้ทรงพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในทางการทูตและรัฐศาสตร์การ ปกครอง เพื่อนของกระผมซึ่งเป็นศาสตราจารย์ชาวอเมริกันได้อ่านบทสัมภาษณ์อย่าง ละเอียด ก็ได้ให้ข้อคิดเห็นกับกระผมว่า จะเห็นได้ว่าเป็นการตอบในเชิงที่ไม่โปรดที่จะให้ข้อคิดเห็นทางการเมือง อย่างเช่นคำถามที่ว่า “ทรงเห็นด้วยกับผู้ชุมนุมที่อ้างว่ากระทำในนามสถาบันฯ หรือไม่” ทรงตอบว่า “ไม่ใช่เช่นนั้นนะ พวกเขาทำในนามของพวกเขาเอง” ซึ่งนักวิชาการชาวต่างประเทศต่างมองว่า เป็นคำตอบที่งดงามสมกับความเป็นแบบอย่างของพระราชวงศ์ที่ประทับอยู่เหนือการ เมือง กับอีกถือเป็นหลักสากลในอารยะประเทศตามวิถีประชาธิปไตย เป็นที่ทราบกันดีว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยสุดพรรณนา และโปรดที่จะพระราชทานพระเมตตาและความเอื้ออาทรแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าภาย ใต้ร่มพระบารมี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลักทศพิธราชธรรมประการนี้ ที่สามารถนำพาประเทศมาสู่ความอยู่รอดปลอดภัยตราบจนทุกวันนี้ได้”

ดังนั้น การที่บุคคลบางคนหรือบางกลุ่มจะมุ่งหวังผลทางการเมืองในทางหนึ่งทางใดก็ตาม จากบทพระราชทางสัมภาษณ์ดังกล่าวแล้ว จึงนับเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำตามครรลองคลองธรรมแห่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

No comments: